Croeso

Croeso at Ymgyrch y grŵp i achub ein glan y môr rhag ei ddifetha gan ddatblygiad arfaethedig cwmni Conygar Stena – arfordir sydd yn rhedeg o’r Amgueddfa Forwrol ar draeth y Newry yn holl ffordd at ddechreuad y Morglawdd ger Pwynt Soldiwrs.

 Mae Conygar Stena wedi cyflwyno cais cynllunio amlinell sydd yn cynnwys marina gyda 500 angorfa, 380 o fflatiau a thai tref, gwesty a dros 43, 000 tr sg o swyddfeydd a chyfleusterau hamdden ac adwerthu.  Os caiff y datblygiad ei ganiatáu, bydd yn dinistrio ein harfordir godidog sydd yn cael ei fwynhau gan deuluoedd lleol ac ymwelwyr.

 Does dim angen datblygiad mor enfawr. Mae marina yma yn barod sydd â photensial i’w ehangu, tra bod y fflatiau sydd eisoes yno gan fwyaf heb eu gwerthu pum mlynedd ar ôl eu cwblhau. Hefyd mae gwesty, bwyty, caffi, siopau a chyfleusterau hamdden yma yn barod.

 Hefyd, gyda’r hinsawdd ariannol sut y mae, does dim sicrhad y bydd y datblygiad yn cael ei gwblhau wedi cael ei ddechrau. Gall Traeth y Newry ddiweddu ddim yn rhy annhebyg i’w efell Greystones yng Ngweriniaeth Iwerddon. Yno mae eu datblygiad marina wedi ei adael ar hanner ei orffen oherwydd ddiffyg arian, a blynyddoedd ers dechrau’r gwaith mae’r mwyafrif o lan y môr Greystones yn wagle gormesol, diffrwyth sydd yn anhygyrch oherwydd y ffensys haearn amgylchynol.

 Edrychwch drwy ein gwefan lle rydym yn disgrifio ein traeth, arfordir a threftadaeth. Codwn gwestiynau, dyroddiadau a phryderon difrifol ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig.  

 OS GWELWCH YN DDA ffonio’n ôl yn cael eu hadeiladu

Comments are closed.